Crtež kao bilješka

autor Borislav Doklestić
napisao Vladimir Mattioni

 

Picasso je 1958. godine u podnožju Mont Sainte-Victoire kupio dvorac Vauvenargues i zadržao ga do kraja života. Bio je ponosan što živi u blizini omiljenog motiva Paula Cezannea. Postoji anegdota po kojoj je svom trgovcu umjetninama priopćio kako je kupio Mont Sainte-Victoire. Trgovac ga je upitao: Koju?, misleći na jednu od Cezanneovih slika, a Picasso je odgovorio: Original!. Kupio je 1000 hektara planinskog zemljišta i mogao se razmetati na račun posjedovanja. Od 44 ulja na platnu i 43 akvarela planine Sainte-Victoire niti jedno djelo nije imalo toliku vrijednost! Planina se mogla kupiti tek kad je postala predmetom, kako u stvarnosti tako i na slici – kad je imenovana kao tržišna vrijednost. Otada je bilo moguće koristiti predodžbu o njoj kao sredstvu i upravljati njome kao svakom drugom tvorevinom.