Kuća unutar kuće

arhitekti Josep Ferrando Architecture
projekt Kuća E+M, Sant Cugat del Vallès, Barcelona, Španjolska

 

Izazov ovog novog doma sastoji se u pristupu procesu koji je doveo do arhitektonskog projekta s kreativnim i konstruktivnim smjernicama, zahvaljujući kojima je bilo moguće riješiti presudne uvjete inherentne projektu. Konkretno, za Josepa Ferranda polazište je bilo stvoriti sasvim novu kuću između zidova u središtu Sant Cugata, koji je zaštićeno kulturno dobro, što ga je obvezivalo da sačuva pročelje i krov postojećeg zdanja. Osim toga, kuća nije smjela biti šira od pet metara, a arhitekt se trebao uhvatiti u koštac i sa složenom topografijom, koja je ograničila gradilište na prostor između dviju ulica različite visine.