Od punka do Punkla (pinkleca): prema osviještenoj arhitekturi


arhitekti Maruša Zorec, Uroš Rustja, Mitja Novak, Martina Tepina
projekt Hostel Punkl, Ravne na Koroškem, Slovenija
napisao Aleksander S. Ostan

 

 

Na slovenskoj arhitektonskoj sceni, pored većih, pretežno „muških“ ureda koji se bave velikim projektima i imaju dobro zaleđe politike i kapitala te stvaraju medijski arhitektonski „mainstream“, ima i manjih, mješovitih, manje eksponiranih, ali vrlo kvalitetnih autorskih grupa. Posljednjih godina u tom segmentu posebno mjesto zauzima arhitektica Maruša Zorec sa svojim timom. Za njih je karakterističan osviješten, a istovremeno suptilniji, stručni stav. Njezin se opus ne odlikuje samo naročitom autorskom poetikom, već i angažiranošću za teme koje u struci inače nisu popularne, iako su u kulturnom pogledu vrlo relevantne, primjerice, obnova građevne baštine. Baštini pristupa s poštovanjem, ali i originalno, kreativnim dijalogom starog i novog. Pri tome Maruša kako u praksi, tako i prigodom javnih nastupa propagira drvenu arhitekturu koja potiče promjenu paradigme građenja u smislu održivog razvoja i smanjenja ekološkog otiska ugljičnog otiska u društvu. Iako bi takvo usmjerenje Slovenija, gdje 60% površine pokrivaju šume, morala stimulirati kao strateški prioritet, još uvijek čak i javni investitori grade prije svega po kriteriju najniže cijene.