Četiri osnovne rasprave

napisao Umberto Bonomo

 

Tijekom posljednja dva desetljeća čileanska arhitektura je svojom kvalitetom i radikalizmom stekla mjesto u svijetu nacionalne i međunarodne umjetnosti i kulture. Glavni protagonisti, djela i projekti tog perioda bili su predstavljani u zemlji i u inozemstvu, ali to je uglavnom bilo na razini opisa. Kritički osvrti su rijetki i samo se ponekad djela, projekti, tekstovi pa i sami autori uspiju uzdići iznad pojedinačnog slučaja. Priznavajući napore uložene posljednjih 20 godina u cilju podrške arhitektima i glavnim djelima toga vremena, na Katoličkom sveučilištu Čilea, a uz financijsku podršku Nacionalnog fonda kulture i umjetnosti (fondart br. 85178), vodi se istraživački projekt Diskurs suvremene čileanske arhitekture, četiri osnovne rasprave, a glavni istraživač je arhitekt Hugo Mondragón. On predlaže krenuti s kritičkom analizom polazeći od samoga djela i pretraživanja koja ono iziskuje. Istraživanje se oblikuje oko četiri tematska područja koja, ne namjeravajući biti iscrpna, predlažu okupljanje nekih od najznačajnijih djela arhitekture, infrastrukture i krajobrazne arhitekture izgrađenih posljednjih godina u Čileu, da bi se stvorili novi interpretacijski prostori sposobni da objasne dio procesa koji su omogućili razvoj izuzetne arhitekture koja novim prostorima neprestano doprinosi ugledu arhitektonske struke na međunarodnoj razini.