Poštovanje prema zatečenom

arhitekti María González, Juanjo López de la Cruz
napisao Jaume Prat Ortells

 

Ljudska misao stvara svoj diskurs dijalektičkom analizom mnoštva argumenata koji iznose različite aspekte određenog problema. Neovisno o mogućem a posteriori predstavljanju u obliku linearne strukture u kojoj su svi dijelovi promišljanja prikazani po gotovo magičnom redoslijedu, ova operativna metoda jedini je poznati način rješavanja kompleksnih pitanja. Struktura misli također je struktura iza projekta i teško se može smisleno objasniti bez izdvajanja čimbenika koji su sastavni dijelovi procesa koji je rezultirao arhitektonskim djelom. ¶ Tako je i s Ugostiteljskom školom u Medini Sidoniji, koju je projektirao andaluzijski arhitektonski ured Sol 89. Zgradu, koherentno i promišljeno djelo, može se promatrati kao materijalizaciju dijalektike između tri faktora koja su je strukturirala, formirala i aktivirala: grada, sjećanja i programa. ¶ Grad, shvaćen kao grupa generičkih organizama koju nastanjuje više od 50 % ljudske populacije, nastaje gomilanjem zgrada različitih mjerila koje je uvijek, bez obzira na njihovu veličinu, manje od tkiva čiji su sastavni dio.