Potrošeni oblici

autor Sandro Đukić
napisala Lovorka Magaš Bilandžić

 

Arhiviranje, dokumentiranje i (re)interpretiranje autorskih ili apropriranih slika, osvještavanje o vremenskoj supstanci te prakticiranje više medija u realizaciji slojevitih projekata, instalacija i ambijenata, nalaze se u okosnici rada multimedijalnog umjetnika Sandra Đukića (Zagreb, 1964.). Njegov recentan projekt The Outworn Structure / Potrošeni oblik predstavljen je izložbama istoga naziva bečkoj, pulskoj i zagrebačkoj javnosti tijekom 2015. godine1, a sastoji se od više segmenata (Daydream, The Outworn Structure / Željezara Sisak, King’s Gambit) koji čine složenu strukturu koja na različitim razinama dodiruje, propituje i istražuje koncept vremena, trajanja,odnosa prošlosti i sadašnjosti, kolektivne i selektivne memorije te društvenih, ekonomskih i političkih odnosa i konstruiranih narativa.