Betonska apstrakcija

arhitekti Denis Wœffray i Geneviève Bonnard 
napisao Bernard Zurbuchen
projekt Osnovna škola, Salvan, Valais, Švicarska

 

 

Škola u Salvanu arhitektonskog ureda Bonnard Wœffray Architectes, postavlja pitanje koje je u srcu svakog arhitektonskog projekta: kako postići integraciju u okruženju koje je ujedno povijesno, morfološko i sociološko? Dakako, projekti se uvijek u određenoj mjeri odnose prema postojećem kontekstu: baš kao i dodavanje novog dijela u patchwork, oni doprinose golemom tkanju koje čini grad, odnosno svijet, a upravo u njemu odluke arhitekta dobivaju značenje, uz kvazipolitički angažman kojemu je cilj izmijeniti patchwork u mjeri koja je gotovo nepovratna.