Česta kaplja kamen dube

napisao Josip Belamarić

 

Moj je posol častan i fin, mene zovu škarpelin – to gordo geslo stoji na kapitelu uz portal Klesarske škole u Pučišćima na Braču. Na drugome je pak prof. Tonči Vlahović – za čije se dugogodišnje uprave škola iz temelja obnovila – dao uklesati glasoviti moto: Česta kaplja kamen dube. Riječ je o Ovidijevu polustihu Gutta cavat lapidem koji je, mnogo puta citiran već u antičkoj rimskoj i grčkoj literaturi, bio zaokružen u srednjovjekovnom heksametru (gutta cavat lapidem non vi, sed saepe cadendo) te postao i ostao poticaj meditacijama nad prolaznošću stvari i vremena. Malo gdje je, međutim, ta izreka mogla biti primjerenija negoli na ulazu u radionice i učionice bračkih klesara.