Metafora odrastanja

arhitekti Katja Florjanc, Lidija Dragišić, Breda Bizjak, Emir Jelkić i Ajda Vogelnik Saje
napisala Ana Šverko
projekt Dječji vrtić Mavrica, Brežice, Slovenija

 

Fizički, dijete je samo mali čovjek, otprilike dvaput manje stvorenje od prosjeka, prema čijim dimenzijama nije standardiziran izgrađeni svijet. Mentalno, dijete je mnogo više od onoga čega se odrastao čovjek sjeća. Dijete je biće koje raste i razvija se, potencijal svega što će tek u jednoj jedinoj varijanti sve više biti. Upravo rana sjećanja i interpretacije tih refleksija djetinjstva čine neizostavan dio onoga što će nam kasnije davati inspiraciju i snove.