Kuća kao otok

arhitekt Ante Nikša Bilić
 

 
Kako odabrati mjesto za kuću na poprilično strmu terenu koji se urušava u more i gdje sva vegetacija, češljana burom, izgleda iskrivljeno i shizofreno? Kako pomiriti tu sinusoidu prirode s uravnoteženom i, u neku ruku, plošnom funkcijom ladanja? Ta padinama uzrokovana amfiteatralna gesta ima vječni proscenij u priobalnim liticama i scenu kao morsku plohu na kojoj se izmjenjuju brodovi, vjetrovi i stoljeća isčekivanja. Govorili su mi da kuću doživljavamo iznutra prema van. Ako na kosini iskopamo rupu, a iskop naspemo, mi smo i unutra i vani. A ako taj nasuti prostor nečim natkrijemo možemo govoriti o stanovanju i ladanju.