Arhitektura kao umijeće mogućega

arhitekt Davor Mateković
razgovarao Maroje Mrduljaš

 
Arhitektonski studio proarh, predvođen Davorom Matekovićem, pristuan je na hrvatskoj sceni već 25 godina i tijekom svog djelovanja sudjelovao je i u mijenama hrvatske arhtektonske scene, kao što je i reagirao na specifičnosti tranzicijskog i post-tranzicijskog društva. Studio proarh se okušao u različitim mjerilima i tipologijama, od nagrađivanih kuća za odmor do glavnih zagrebačkih repera poput vmd bloka, a projekti studija pokazuju vrlo heterogene pristupe bitno obilježene datostima konteksta, programskim zahjevima i investicijskim okolnostima. Utoliko proarh, umjesto razvoja posebno konzistentnog autorskog rukopisa, radije njeguje metodu preciznih, brzih, po potrebi i pragmatičnih reakcija na ulazne parametre projekata.