Pravila za nove granice

arhitekti Menos É Mais
razgovarala Bárbara Rangel

 
Put arhitektonskog dua Menos é Mais, koji čine Cristina Guedes i Francisco Vieira de Campos, obilježen je konstruktivnom strogoćom izraženom njihovom pažnjom prema detaljima te materijaliziranom u istraživanju odlika svakog korištenog materijala. Njihovi prvi radovi, maleni paviljoni uz morsku ili riječnu obalu, projektirani su precizno poput sata, sjedinjujući metalnu konstrukciju s drvom i staklom. Nakon rada s teškim materijalima na prefabriciranim betonskim elementima objekta PréGaia, započeli su istraživati tektonsku vrijednost svakog pojedinog materijala kako bi u okolišu vinarije Quinta do Vallado oblikovali organičke forme. Tema projekta Arquipélago potekla je iz postojeće tvornice izgrađene od vulkanskog kamena. Način na koji je tvornica bila sagrađena i oblikovana bila je početna točka za projektiranje novih prostora koji su odražavali zatečene. Vrednovanje postojećih zgrada svjedoči o čistoći njihove strukture. Premda slijede postojeće oblike, nove su zgrade promijenile način građenja u crnom betonu, dobivenog iz vulkanskih nakupina prisutnih u tom kraju. Ove intervencije, kao i mnogobrojna priznanja, potvrđuju prisutnost ovog dvojca na suvremenoj svjetskoj arhitektonskoj sceni.