Dijalog mjesta i čovjeka

arhitekt Bernardo Bader
projekt Kapela Salgenreute, Krumbach, Austrija

 

Topografski atraktivno smještena na hrptu gorskog lanca Nagelfluh, uz krumbaško tresetište, postojeća lurdska kapela ponovno je izgrađena. Obnova stare kapele više nije bila moguća, a rekonstrukcija postojeće nije bio željeni cilj zajednice u Krumbachu.