Transformirani arhetip

arhitekti Dekleva Gregorič arhitects
projekt Kuća dimljak, Logatec, Slovenija
napisao Jure Grohar

 

U Kući dimnjak lako se mogu naći reference na slovensku vernakularnu i kritičku regionalističku modernu arhitekturu, lokalno obrtništvo i sl.. No te reference nisu tako bitne jer najzanimljivije pitanje koje se postavlja jest ono kako je jedan arhetipski arhitektonski element postao središnjom temom kuće.


Arhetipski element
 

Povijesno gledano, dimnjak je jedan od prvih tehnoloških elemenata koji su se pojavili u arhitekturi; uz kamin – izvor topline, svjetla i pripreme hrane, postao je središtem kuće. Dimnjak u ovoj kući zadržava isto značenje i postaje središtem građevine na svim razinama.


Volumen kuće je na neki način arhetipskog oblika, preoblikovan obrisom dimnjaka koji se proteže s bočne strane kroz cijeli volumen kuće i razdjeljuje sljeme krova. Ovaj specifičan vanjski izgled otvara dijalog s obližnjom crkvom. Objema građevinama zajednički je dodani vertikalni element koji generički objekt (zabatnu kuću) pretvara u specifičan. Oblik obje kuće generiran je pomoću principa odozdo prema gore.