Na sjecištu disciplina

autorice Oaza
razgovarali Ana Bedenko, Frano Petar Zovko

 

Umjetnička organizacija Oaza dizajnerski je kolektiv koji su u Zagrebu 2013. godine osnovale Nina Bačun, Ivana Borovnjak, Roberta Bratović, Tina Ivezić, Maja Kolar i Maša Poljanec. U svojem interdisciplinarnom radu bave se produkt dizajnom, vizualnim komunikacijama, istraživačkim i edukativnim projektima i dr. U njihovu studiju u Ilici s članicama Oaze razgovarali smo o organizaciji i metodologiji rada, angažmanu u lokalnom urbanom kontekstu te djelovanju na sjecištu različitih područja, poput nezavisnog izdavaštva i dizajna izložbenih postava.