Paviljon u parku

arhitekti PPAG Architects
projekt Restoran Steirereck, Beč, Austrija

 

Steirereck je jedan od najboljih restorana na svijetu. Usprkos nedavnu preuređenju, bilo ga je potrebno cjelovito preoblikovati. Klijentima je posebno važna bila blizina parka. Projekt koji je odabran na natječaju kao polazište je koristio pojedinačne stolove.
 

Poseban raspored stolova, veliki klizni prozori na električni pogon i blago reflektirajuće metalno pročelje, koje djeluje kao prekriveno rosom, gostima u paviljonu stvaraju dojam da su istovremeno i u eksterijeru i u svome domu. Ujedno su maksimalno izloženi akustičkoj i temperaturnoj ugodi.