Mjesto i nemjesto

arhitekt Luka Ćakić
projekt Garažić, Interpolacija dječjeg vrtića u postojeću javnu garažu, Split, Hrvatska 

 

Tema projekta proizlazi iz problema manjka vrtićkih kapaciteta u gradu Splitu i (ne)mogućnosti gusto izgrađene urbane matrice poluotoka da ponudi prostorno rješenje u skladu s Državnim pedagoškim standardom, a prvenstveno sa zahtjevom da nove vrtićke ustanove moraju biti samostojeći objekti.
 

Prvi je korak pronalazak rupe u prostoru. Namjera je bila projektirati vrtić kao interpolaciju u postojeći objekt javne garaže, tipsku situaciju splitskih četvrti i oličenje Augéova nemjesta. Promatrajući Split iz zraka jasno je kako su te površine čiste utilitarne namjene, kao ožiljci u tkivu grada koji ne nude dodatnu gradotvornu vrijednost. Adaptiranjem dijela takvoga objekta podiže se vrijednost prostora i rješava problem nalaska i izgledne potrebe otkupa prazne privatne parcele.
 

S obzirom na to da je riječ o case study radu, odabir lokacije prvenstveno je uvjetovan lokalnim kontekstom. Odabrana garaža nalazi se na Blatinama, između klifa prema Škrapama, veće gradske prometnice, visoke susjedne zgrade na jugu i igrališta na istoku. Kako bi se riješio problem ukidanja parkirališnih mjesta, predlaže se uređenje obrazovno-rekreativne zone na istoku. Koristeći se padom terena, minimalnim ukopavanjem nastale bi nove garaže, a na njihovu krovu zadržala bi se zelena zona prema osnovnoj školi.