Mjesto za ladanje i odmor

arhitekt Davor Bušnja
projekt Ladanjski sklop Konštari, Pelješac, Hrvatska

 

Ruševna i napuštena agrarno-stambena cjelina u pelješkom zaselku Konštarima postaje mjesto za ladanje i odmor. Opsežnom rekonstrukcijom zadržava se karakteristična kompozicija triju postojećih volumena uz dokidanje programske hijerarhije.

Primarni prostorno-konstitutivni element sklopa je ogradni kameni zid koji, sukladno tradicionalnom morfološkom obrascu dalmatinskih naselja, preuzima dvojaku ulogu: definira kultivirani prostor i izdvaja ga iz krajolika te istodobno povezuje gradbene elemente i različite prostorne sekvence u samodostatnu cjelinu.