Tradicija kao ishodište

arhitekti OS3arkitektura
projekt Kuća Potxonea, Usurbil, Španjolska
napisala Izaskun Katarain Garmendia

 

Potxoenea je zadnji dio građevnog bloka koji središtu grada daje osovinu, a zamjetna je zgrada s povijesnom pozadinom. Susjedne građevine razdvajaju dva velika javna prostora: trg Dema (glavni trg Usurbila) i trg Askatasuna, izgrađen nešto kasnije. Razlika između ta dva trga odražava se na fasadama zgrada u dva potpuno suprotna stila. Zgrada na trgu Dema sastoji se od nosivih zidova, malih otvora i kamenih obloga, dok je fasada prema trgu Askatasuna skromnija, s vidljivim drvenim elementima i većim otvorima. Iako su oba trga povezana prohodnim prizemljem, ne postoji dijalog među njima jer su glavni ulazi i najbolje fasade koncentrirane na strani prema trgu Dema. U tom kontekstu zgrada Potxoenea bila je zadnja u ulici Irazu prije crkve i odvojena od susjedne zgrade uskom, neiskorištenom ograđenom uličicom. Ta zgrada u gradskom vlasništvu ima vrlo malu površinu (80 m2), prizemlje i dva kata, i bila je u vrlo lošem strukturnom stanju. Posebni plan o zaštiti gradskog središta ovoj je lokaciji dodijelio osnovnu razinu zaštite, što je značilo da se fasada prema trgu Dema morala zadržati.