Duboka društvena instrumentalnost izgrađenog okoliša

razgovarao Maroje Mrduljaš

 

Patrik Schumacher intelektualno je i operativno vodeća pokretačka snaga ZHA. Najbliži suradnik i partner Zahe Hadid još od 1980-ih godina, Schumacher je paralelno razvijao i teorijski diskurs ali i napredne projektantske alate koji su postali platformom za rad ureda. Povezujući teoriju, edukaciju i praksu, Schumacher već godinama nastoji razviti čvrstu jezgru arhitektonskog diskursa te dokazati društvenu relevantnost arhitekture u okolnostima kada se ona sve više dovodi u pitanje. Pri tome često zauzima i radikalno kritičku, pa i provokativnu poziciju, ne samo prema pitanjima same arhitekture nego i razvoja izgrađenog okoliša općenito. Razgovor smo usmjerili upravo prema teorijskim pitanjima koja često ostaju nedovoljno sagledana prilikom razmatranja rada ZHA.