Elementalnost sjećanja

arhitektonski ured x3m
projekt Četiri spomenika
napisao Hrvoje Giaconi

 

Tetragonski heksaedar, kocka, jedna je od samo tri, možda i treća po redu kao jednostavnost u čistoći i elementarnosti, primordijalno stereometrijsko tijelo koje definira samo jedan lik ponavljajući se na oplošju; idealno je da u humano-humanističkom ambijentu pokaže nešto izvan biološke prirode, ono što primjećujemo trenutno kada se volumen uoči u ambijentu – to je za naše ljudsko biće i tijelo, koje, osim u prirodnim, boravi i u kubičnim artificijelnim sredinama, sasvim uobičajeno i ponajbolje osjetilno razumijevanje trodimenzionalne prostornosti našega svijeta.
 

Autorski odabir kocke – geometrijskog tijela kojim se bavi ova tema, mjera za rješenje zadatka određenja simbola spominjanja i pamćenja – vrlo je suptilan, premda na prvu misao i pomalo grub u svoj težini i teškoćama prevelike jednostavnosti i idealnosti.