Tradicija kao polazište

arhitekti General Architecture
projekt Ljetna kuća, Nannberga, Arboga, Švedska

 

Na rubu Borlänge, u području Darlarna u Švedskoj, pronašli smo malu žitnicu koja se prodavala. Bila je to skromna građevina što se tiče i oblikovanja i dimenzija, no izražavala je onaj beskompromisni konstrukterski stav koji nas je zanimao: gradnja drvom kao čista tektonika, materijalizirana kao precizno spajanje pojedinačnih elemenata u koherentnu cjelinu.