Tuheljski blur

arhitekti mikelić vreš arhitekti
projekt Hotel Well, Terme Tuhelj, Hrvatska
napisao Robert J. Loher

 

Planiranje versus kaos. Tim riječima mogla bi se sažeti intervencija – ovako bih je, za početak, nazvao - Marina Mikelića i Tomislava Vreša u Tuheljskim toplicama. Disciplina umjesto dokazivanja. Pažljiviji čitači prostora mogu u konglomeratu kompleksa Tuheljskih toplica prepoznati različite vremenske epohe u kojem su nastajale pojedine građevine: od starog bazena, koji se nalazi iza ugla, Dvorca Mihanović kao žarišta prostora, hotelskih paviljona nastalih u 80-ima i konačno, bazenskog kompleksa prema nacrtima slovenskog biroa Enota. Ako arhitekturu još možemo definirati stilom, ovdje ih nalazimo toliko da ih je sve trebalo pomiriti jednom gestom. Kako nastaje pomirenje stilova? Prije svega disciplinom i poštivanjem zatečenoga.