Odnos punog i praznog

arhitektonski ured Sangrad + AVP, Flansburgh Architects
projekt Američka međunarodna škola u Zagrebu, Zagreb, Hrvatska

 

Američka međunarodna škola u Zagrebu nalazi se u sklopu odgojno-obrazovnog kompleksa predviđenog za tri zgrade – osim izgrađene škole, planira se gradnja hrvatske osnovne škole te dječjeg vrtića – a projekt škole i kompleks kao cjelina prvonagrađeni su rad na arhitektonsko-urbanističkom natječaju održanom 2015. godine. Parcela je obilježena ravnom, djelomično blago naboranom i u odnosu na obodne prometnice upuštenom plohom te izgrađenom okolnom urbanom strukturom. Uz zatečeno visoko zelenilo, parcelu obrubljuju potezi deseterokatnih višestambenih zgrada. 

 

Namjeravani pristup urbanoj dispoziciji, odnosu punog i praznog unutar zadanog prostora, jest linearan, odvojen po zonama, pravilno ritmiziran i oslonjen na plansku matricu Novog Zagreba. Kompoziciju čini linearan potez kompaktnih ortogonalnih građevina uz istočnu marginu zadane parcele. Kuće drže isti pravac i strogi visinski međuodnos. Američka škola formira sjeveroistočni kut, hrvatska osnovna škola jugoistočni, a dječji vrtić neutralna je i niska struktura u sredini. U dijalogu oblika i strukture objekti su istog nazivnika – grade prostor oko unutrašnjih dvorišta i naglašavaju intimnost, odnosno sigurnost introvertiranog.