O razumijevanju sebe kao slikara – fotografa


fotografija Andreas Gursky
napisao Beat Wismer

 

Gotovo da ne iznenađuje što se ponovo intenziviraju diskusije o (navodnoj) sličnosti ili usporedivosti radova Andreasa Gurskog sa slikarstvom, vođene prije 2011., godine nastanka opsežne serije Bangkok. Verzirani u problematici modernog slikarstva zacijelo će se odmah prisjetiti slikarstva informela. Nije moguće poreći izvjesnu površnu sličnost fotografiranih pa zatim obrađenih slika, koje reflektiraju svjetla vodene površine zagađene rijeke Chao Phraya te djeluju izrazito slikarski, s djelima slikara kao što su Jackson Pollock, Clyfford Still, Mark Rothko, Sam Francis, Cy Twombly i drugi. Naročito od ranih 1990-ih godina kada je umjetnik, školovani fotograf, počeo svoje slike digitalno obrađivati i kasnije ih djelomično ili u potpunosti graditi računalom, u raznim su popratnim tekstovima slike Andreasa Gurskog dovođene u vezu s djelima slikara. Pa i Gursky sam u svojim je rijetkim intervjuima uvijek uspoređivao način svog rada s radom slikara.