O prirodi nove arhitekture

arhitekt Junya Ishigami
razgovarala Ana Dana Beroš

 

Razgovarali u Tokiju 23. ožujka 2009.

 

Mladi japanski arhitekt Junya Ishigami polazišta za svoja promišljanja pronalazi u prirodi u kojoj otkriva kako složenosti izranjaju iz jednostavnih principa. Balansirajući na nejasnim odnosima, njegov rad propituje našu percepciju, proturječi osjetilima i pobija osobnu intuiciju. Dvosmislenost prostornih granica predstavlja ključnu ideju u njegovu traganju za stvaranjem nove vrste prostora. Zanijekavši koncepcijsku hijerarhiju, Ishigami istodobno kreira suživot različitih elemenata razvijajući apstraktne međuodnose. Svoj je prvi rad - KAIT radionicu na Tehničkom institutu u Kanagawi – realizirao kao paradigmu nove pristupačne apstrakcije. Međunarodnu je pozornost posebno privukao projektom ‘Extreme nature’ na prošlogodišnjem Venecijanskom bijenalu arhitekture, a ove ćemo ga jeseni imati prilike pobliže upoznati na 9. danima Orisa.

 

ORIS:  Diplomirali ste na to­kijskoj Nacionalnoj akademiji likovnih umjetnosti i glazbe, te se zatim pridružili studiju arhitektice Kazuyo Sejime, jed­nom od vodećih arhitektonskih ureda u Japanu. Na taj način na­dovezali ste se generacijski na niz koji počinje Kiyo­norijem Kikutakeom, učiteljem Toya Ita, te se zatim nas­tavlja s Kazuyo Sejimom i vama. Je li to tipičan japanski obrazac u kojem mladi arhitekti nekoliko godina surađuju s poznatim arhitektima, a zatim otvaraju vlastitu praksu?

 

Junya Ishigami:  Mislim da je to uistinu uobičajen način počinjanja prakse u Japanu.

 

ORIS:  Na koji je način rad za Kazuyo Sejimu utjecao na vas kao projektanta? Možemo li govoriti o sličnim područjima in­teresa u arhitekturi – koji seže dalje od mentoričinog sup­tilnog minimalizma – gdje vidno pomičete luminoznu i bestežinsku estetiku u nove krajnosti? Slažete li se da pos­to­je koncepcijske sličnosti s njezinim radom? 

 

Junya Ishigami:  Moj je slučaj bio poseban. Nisam isključivo radio na jednom projektu od početka do kraja, već sam bio umiješan u gotovo sve projekte u početnoj, idejnoj fazi. Kako bi koji projekt počinjao, surađivao sam vrlo blisko sa Sejimom sve do završetka idejne faze i zatim bi projekt bio predan drugim suradnicima. Vjerojatno sam najviše naučio o tome kako misliti o arhitekturi. Sve te četiri godine se radilo gotovo o zajedničkom projektiranju, tako da je posve prirodan njezin utjecaj na moje razmišljanje kao arhitekta.