Crvena čileanska kuća

arhitekti URO1.ORG Cooperative
projekt M7 prototip, Tunguén, Čile
napisao Mihai Dutescu

 

URO1.ORG Cooperative je ime grupe mladih ar­hi­tekata (mlađih od 30 godina) iz Santiaga de Chile, koja sebe definira kao “laboratorij kulturoloških kon­cepata za budućnost”. To u kodificiranom ob­li­ku ilustrira i njeno ime: uro je varijacija riječi futuro, koja na španjolskom znači “budućnost”, broj “1” je dodan jednostavno da se eliminira bilo kakva konfuzija s medicinskom terminologijom, a nastavak “.org” daje adresu internetske stranice grupe, istovremeno se referirajući na čitavu sva­­­kodnevnu kulturu masovne komunikacije. Su­klad­no tome članovi Cooperati­ve ne isključuju ideju arhitekture kao potrošnog dobra, istodobno odbacujući banalnu i komercijalnu arhitekturu. U potpunoj oprečnosti sa sadašnjim trendovima u pomodnoj arhitekturi, koja je trendi i napadna po svaku cijenu, URO1.ORG se usredoto­čuje na go­to­vo tekstualno stvaranje avangardne arhi­tekture zamišljene kao kulturološki proces. Ponovo se pri­­bližavajući osnovnoj preokupaciji klasičnog modernizma, zaboravljenoj u lavini for­malnih pristupa proteklih desetljeća, članovi grupe insistiraju na socijalnom karakteru svojih projekata.
 

Kontekst u kojem grupa radi ima svakako veliko značenje kad se uzme u obzir općenita predispozicija za eksperimentiranje i originalnost u suvremenoj či­leanskoj arhitekturi. S jedne strane, kad bismo sudili prema bogatstvu i egzotici lokanog izričaja, tu je nastavak stare tradicije, dok s druge strane postoji i određeno suptilno razumijevanje arhitektonskog u (još uvijek) prirodnom odnosu s umjetničkim stva­ranjem. To potonje, čini se, podjednako povezuje pučku tradiciju s čistim, hermetičkim konceptima avangarde prošlog stoljeća. Sve se to miješa sa za­panjujućom ljepotom prirodnog konteksta i razvija se unutar socio-ekonomskih uvjeta slobodnog svijeta, koji još uvijek podsjeća na epohu diktature, još uvijek zna što znače žrtve, te stoga ima sposobnost da svojim izvorima raspolaže tako da dobije vrijedan rezultat uz male troškove. Posljedica svega toga je arhitektura čudnovate ljepote, ostvarena skromnim financijskim sredstvima, održiva i sagrađena od prirodnih materijala, stavljena u opori, gotovo aps­traktni odnos s krajolikom koji oduzima dah.