Kad se arhitekti igraju

arhitekti Caramel
projekt Kuća Lina, Linz, Austrija
napisao Wojciech Czaja

 

Grupa arhitekata Caramel pošla je putem nemogućeg kada je realizirala kuću po cijeni od 55.000 eura. Poput bombona u celofanu kuća Lina umotana je u membranu od PVC-a.
 

Gradnja kuće spada zacijelo u najveće investicije koje čovjek za svog života poduzima. Kada se još odjednom izdaje 200.000 eura ili više? Ipak ponekad – mora se priznati – sredstva nisu dostatna ni za najjeftiniju varijantu. Jedna je investitorica bečku grupu arhitekata Caramel suočila je s upravo takvom graditeljskom zadaćom. Dakle, što da se radi kad je s budžetom koji je na raspolaganju moguće sagraditi tek jednu malu kućicu?
 

Pa – gradi se. Polazna situacija je za kuću Lina u Linzu bila u pogledu gradilišta i financijskih resursa krajnje ograničena. Zemljište nije bilo pretjerano veliko, no kako tu nije trebalo smjestiti prostranu vilu, površina je bila dovoljna. Unaprijed utvr­|eni troškovi u visini od oko 55.000 eura zahtijevali su pro­nicljivu i neortodoksnu me­todu projektiranja. Recept arhi­tektonskog biroa Caramel bio je: “Dimenzije i raster konstrukcije gra|evnog korpusa odredile su dimenzije isporučivih ploča iverica”. Jer na kraju, naime, vrijedi: “Dosljedno racionalno planiranje omogućuje uštedu troškova i vremena gradnje”.