Sivo, normalno

arhitekt Dragomir Maji Vlahović
projekt Monokromna kuća, Zagreb, Hrvatska
napisao Maroje Mrduljaš

 

Arhitekti uobičavaju reći da kuće koje imaju ambiciju biti kulturnom činjenicom moraju nedvosmisleno pripadati svom vremenu. Ta pretpostavka podudarna je s evolutivnim poimanjem kulture i civilizacije u kojem arhitektura djelatno sudjeluje kao prethodnica i agens progresa ili pak promatra tehničku, socijalnu i kulturološku stvarnost i iz njih crpi pouke i sredstva vlastitog konstituiranja. No suvremeni trenutak nije samo mehanički presjek kroz današnjicu jer on u sebi sa`imlje čitavu povijest i projekciju budućnosti. Kakvom vremenu pripadaju kuće današnjice, čime se one identificiraju kao zastupnici suvremenosti, kojim se kulturnim i civilizacijskim vrijednostima podvrgavaju? Na ta pitanja više nema jednoznačnog odgovora, kao da se doga|a raslojavanje vremena u više paralelnih tokova. Pritisak izmišljanja suvre­me­nosti pogotovo slabi ako se skrene pogled od spektakularnog i senzacionalnog bujanja metropolisa prema svakodnevici i običnosti, te prione na pro­ma­tranje arhitekture koja vještine proizvodnje kako materijalnosti tako i slike gra|evnog tijela izvodi u registru normalnosti i zdravog razuma.