Hrđavi megaliti

arhitekti Koraljka Brebrić, Mirko Buvinić, Maja Furlan Zimmerman, Siniša Glušica, Sabina Majdandžić
projekt Spomen obilježje hrvatskim braniteljima i stradalnicima domovinskog rata, osijek, Hrvatska
napisao Goran Rako

 

Grad Osijek pokazao je priličnu dozu hrabrosti i visok stupanj odgovornosti sagradivši ovaj suvremeni urbani znak u sjećanje na žrtve rata koji za neke još nije ni završio, riskirajući pritom ako ništa, onda nesuvisle polemike koje su pratile slične događaje s napucima o obveznim dodacima koji takav spomenik čine “našim” spomenikom. Takvi polemičari ni na Michelangelovom Davidu neće nikad vidjeti više od kamenih udova niti shvatiti da je ono što on zaista slavi sam život.