Mitovi zapadnog Balkana

napisao Zoran Lazić

 

Prof. Svemara Madredeusa ne treba posebno predstavljati. Čuveni šibenski filozof, jezikoslovac i povjesničar proslavio se nizom eseja u stručnim publikacijama, a u široj javnosti i serijalom o pop-hermeneutici “Ta ti valja, profesore!”, svojedobno objavljivanom u magazinu Nomad. No čak i ako ima onih kojima je njegovo djelo neznano, situacija će se nedvojbeno promijeniti po izlasku “Mitova Zapadnog Balkana”. Riječ je o pionirskom pokušaju (ili bolje, uspjehu!) enciklopediranja niza važnih, no rijetko zabilježenih pučkih predaja iz regije, ispripovijedanih autentičnim jezikom podneblja. Priče su to o “prešućenim” figurama koje nisu bile ni slavni vojskovođe ni političari, no opet su bolje no itko sažimali duh vremena.