Živahna sredina

arhitekti fasch&fuchs
projekt osnovna škola za djecu s posebnim potrebama, Schwechat, Austrija
napisala Gabriele Kaiser

 

Općenito govoreći, Schwechat baš ne uživa glas mjesta koje svakako treba posjetiti. Ovaj gradić, koji leži jugoistočno od Beča, poznat je prije svega po međunarodnom aerodromu (VIE) i najvećoj austrijskoj rafineriji; možda se još zna za pivovaru i marku piva „Schwechater“. U novije znamenitosti može se ubrojiti Specijalna osnovna škola za učenike sa posebnim potrebama, školska zgrada koja ne zaslužuje pažnju samo zbog svojeg arhitektonskog oblikovanja već i zbog svog prototipskog pedagoškog koncepta. 

 

Ranije je ova škola bila prilično loše smještena u nekadašnjoj glazbenoj školi na glavnom gradskom trgu. Prostorne prilike su tamo bile nepodobne jer višestruko hendikepirana djeca i mladež te ona sa smetnjama u ponašanju često vrlo snažno reagiraju na osjetilne podražaje poput svjetla, buke ili toplinskih prilika, a imaju i izrazitu potrebu za kretanjem, mogućnostima povlačenja i osjećajem zaštićenosti. Stoga su se angažirane školske vlasti odlučile za novogradnju koja će biti precizno usuglašena sa posebnim potrebama te djece, njih otprilike sedamdesetero.