Crni trg, bijeli trg

arhitekti ifdesign
projekt Župni trg, Robbiano, Italija
napisala Helena Sterpin

 

Treba biti lagan poput ptice, a ne poput pera.
Paul Valery

 

Rubinova vaza grafički je prikaz koji, zahvaljujući kontrastu crnog i bijelog polja, stvara određenu optičku iluziju. Bijela vaza postaje uočljiva zahvaljujući crnoj podlozi, dok su crne siluete vidljive zahvaljujući bijelom polju koje ih razdvaja. Optički fenomeni s temom objekt - pozadina mogući su isključivo zahvaljujući interakciji dvaju elemenata; ako nestane vaza, nestaju i siluete.