Postoji dinamički odnos između fizičke i političke strukture gradova

arhitekt Richard Burdett
razgovarali Maroje Mrduljaš, Krešimir Rogina

 

Razgovarali u Veneciji, 26. listopada 2006.

 

Ricky Burdett je profesor arhitekture i urbanizma na London School of Economics te obnaša utjecajnu funkciju savjetnika gradonačelnika Londona za pitanja arhitekture. Direktor je Urban Age programa - serije putujućih međunarodnih konferencija koje propituju budućnost gradova. Burdettov stručni interes usmjeren je ka koncipiranju i utjecaju planerskih politika te na odnos između fizičkog i društvenog okoliša. Zahvaljujući poziciji savjetnika izvršnih vlasti metropola poput Londona i Barcelone te suradnji s korporacijama, državnim agencijama i vodećim svjetskim arhitektima, uključen je u jezgru programiranja i praćenja odlučivanja o akcijama koje oblikuju gradove. Kao aktivni protagonist upućen u različite vidove urbanih analiza i projekata, odabran je za umjetničkog direktora 10. venecijanskog bijenala pod naslovom Gradovi. Arhitektura i društvo. Burdett za Oris, govoreći o koncepciji i rezultatima rada na Bijenalu, govori o stanju suvremene urbane civilizacije. 

 

ORIS — Gospodine Burdett, prije ovog Bijenala u Veneciji niste bili tako dobro poznati na široj arhitektonskoj sceni. Možete li nam reći nešto o svojem dosadašnjem radu?

 

Burdett — Pa, ne znam hoću li nakon Bijenala biti išta poznatiji, ali dobro. Ljetos mi je Rem Koolhaas rekao Ricky, provjerio sam te na Googleu. Broj stranica na Googleu porastao je u posljednje tri godine. Morao bih to i sam provjeriti.