Zanima me otvorena logika

arhitekt Manuel Gausa
razgovarali Krunoslav Ivanišin, Maroje Mrduljaš, Dinko Peračić

 

Razgovarali u Zagrebu, 17. listopada 2006.

 

Manuel Gausa španjolski je arhitekt, teoretičar, pedagog i publicist. Među njegove najutjecajnije angažmane treba ubrojiti uređivanje časopisa Quaderns, te izradu ambicioznog Metapolis Dictionary of Advanced Architecture. Zajedno s ostalim protagonistima napredne katalonske arhitektonske scene 1998. godine osniva udrugu Metapolis čiji je cilj umreženje i razmjena znanja u području suvremenih arhitektonskih i urbanističkih istraživanja. Gausu zanimaju odnosi globalizacijskih procesa i lokalnih fenomena koji se odražavaju na problematiziranje i artikulaciju različitih prostornih tema, od regionalnog planiranja do arhitektonskih zahvata. Pri tome Gausa poseže za novim i sofisticiranim projektantskim alatima i metodologijama zasnovanima na principima otvorene logike i reaktivnosti koji bi trebali nadići klasičnu modernističku poziciju. Oris je s Manuelom Gausom razgovarao povodom njegovog rada na kustosiranju 41. zagrebačkog salona arhitekture. 

 

ORIS Metapolis, riječnik napredne arhitekture, jedan je od vaših najutjecajnijih radova. Tvrdite da je nastao kao posljedica nakupljenih emocija na španjolskoj arhitektonskoj sceni. No, nije li nastao i kao rezultat nakupljanja različitih ideja koje su tražile odgovarajući oblik artikulacije?

 

Gausa — Nije to bila proračunata stvar. Pripremali smo Metapolis II, kongres na kojemu je bilo mnogo mladih arhitekata koji su nam dali dosta materijala. Htjeli smo napraviti nešto s tim materijalom, a da to ne bude katalog. Vicente Guallart i ja smo tražili odgovarajući koncept kojim bismo spojili sav taj materijal i na kraju zaključili da bismo mogli sastaviti ilustriranu enciklopediju. Bila je to avantura u koju smo se upustili, a da nismo znali koje sve mogućnosti imamo. Dosta smo raspravljali o tome kako to izvesti. Ideja isprva nije bila jasna, no ubrzo smo zaključili da bismo trebali sastaviti ideološki rječnik, rječnik koji će se prvenstveno baviti konceptima, a ne imenima.