Smiju li oni to?

arhitekti Dieter Henke, Marta Schreieck
projekt Oltar crkve Am Steinhof, Beč, Austrija
napisao Walter Zschokke

 

Oltar crkve sv. Leopolda na Steinhofu trebalo je opre­miti, u skladu sa suvremenom liturgijom, na­rodnim oltarom i propovjedaonicom. Dieter Henke i Marta Schreieck riješili su vrlo suvereno, u suradnji s timom nadasve kvalificiranih stručnjaka za umjetnički obrt, tu zahtjevnu zadaću.

 

Može li se gesamtkunstwerku još išta dodati? Pa ako je autor tog djela k tome još i Otto Wagner – smiju li oni to učiniti? Državni zavod za zaštitu spomenika kaže da iznimno smiju ako dodatna intervencija nema štetnih posljedica za povijesnu supstancu i ako ju je moguće opet ukloniti. Grad Beč kao vlasnik crkve se odlučio u kratkom roku i raspisao natječaj za pet pozvanih arhitekata. Žiri pod predsjedavanjem Heinza Tesara nagradio je odvažni, svojim konceptom nadasve obećavajući rad. Bilo je to u lipnju 2006. godine. 1. listopada je oltar bio blagoslovljen.