Stimulans za nasukani otok

arhitekti plusminus30
projekt Rektorat Primorskoga sveučilišta i Fakultet Humanističkih znanosti, Koper, Slovenija
napisao Matevž Čelik

 

Kada su nakon 2000. godine počele intenzivnije pripreme za osnivanje novog sveučilišnog centra u zapadnoj Sloveniji, zbog njegovog se sjedišta rasplamsao pravi sukob između Nove Gorice i Kopra. Budući da obala predstavlja jedan od gušće naseljenih dijelova Slovenije, Državni sabor se 2003. godine odlučio za Kopar. Jezičac na vagi koji je prevagnuo je bila činjenica da se Kopar nalazi na miješanom jezičnom području – s talijanskom manjinom u Sloveniji i slovenskom u Italiji. Odluka da se sveučilište nastani na obali je otvorila priliku da se uređenja tog novog prostora poveže s obnovom zapuštenih zgrada od povijesne vrijednosti.