Dizajner kao strateški partner

autor  Saša J. Mächtig
razgovarali Robert Ilovar, Jelena Kauzlari, Tomato Košir, Miha Kun, Vasja Urh, Luka Stepan, Tadej Glažar

 

Razgovarali u Ljubljani, srpanj 2005./ ožujak 2006.

 

Kreativna energija i vrijednosti koje profesor Saša J. Mächtig izražava kroz svoj rad, omogućavaju izvrsnost kako na području dizajnerske prakse, tako i u obrazovnom procesu mlade generacije dizajnera, koji su uspješni u Sloveniji i na međunarodnom planu. Pored intenzivne uključenosti u međunarodnu strukovnu organizaciju dizajnera te senzibilnost prema današnjem vremenu, iznenađuje nas i svježinom pristupa  u svojim najnovijim radovima, kao što je to napr. nasljednik kioska k67. Vjerujemo da je njegov nasljednik k21 na dobrome putu prema realizaciji i ponovnom odjeku u međunarodnom prostoru.

 

ORIS: Profesore Mächtig, kada ste počeli biti svjesni postojanja dizajna, njegova značenja, uloge i dimenzije?

 

Mächtig: Već dugo aktivno i cijelo vrijeme inventivno!¹ Mogu kazati, već prije 45 godina, kada sam upisao studij arhitekture.² Vlastitu poziciju vidim kao konceptualnu i praktičnu baštinu onoga što je moj učitelj Edo Ravnikar 50-ih i 60-ih godina planirao sa studijskim B-smjerom i dizajnom općenito.