Enigmatični kod

arhitekti Bevk Perović arhitekti
projekt Matematički fakultet, Ljubljana, Slovenija
napisala Maja Vardjan

 

“All we find are conditions”, piše na listu formata A4 koji se nalazi na zidu biroa Bevk Perović Arhitekti, točnije u uredu protagonista biroa arhitekata Matije Bevka i Vase J. Perovića. Vjerojatno nije slučaj da je pored tog natpisa pričvršćen “print” rastera fasade Fakulteta matematike. Ta upravo sagrađena zgrada je, naime, na simptomatični način izrasla iz zadanih uvjeta. Način rada Bevk Perović Arhitekata potpuna je suprotnost pristupu tabula rasa. Njihov rad odražava postojeći svijet, od ekonomskih i socijalnih uvjeta do specifičnosti same lokacije. No dobra arhitektura nije samo refleksni odgovor na određene uvjete, zahtjeve i probleme; dobra arhitektura mora sadržavati još neviđeno, elemente neočekivanog, iznenađujućeg, enigmatičnog.