Je li u današnje vrijeme još aktualno ozbiljno istraživanje na području arhitekture edukativnih institucija?


napisao Jurij Kobe

 

...Dakako da je, odličniče moj, za slavu, koju su moćni vladari stekli tolikim pobjedama i trijumfima, vrlo značajno da se mladi duhovi ne odgajaju u opijevanju njihovih podviga unutar četiri zida privatnih kuća, već pred očima cijeloga grada. A što li nam je više pred očima negoli menijanska građevina, koja je tu stajala upravo na putu naših nepobjedivih prinčeva prilikom njihovih prigodnih posjeta. Da ih je ganuo srdačan prijem naše mlade‘i, ne pokazuje samo njihova dare‘ljivost, kojom su ih zasuli, već i pismo, kojim mene pozivaju da se posvetim njihovu odgoju. Kako li će se tek radovati, kad vide, da je ovo sabiralište mladih obnovljeno.”... Tako Eumenije u 3. stoljeću.