Ovojnica za svijetlu jezgru

arhitekti David Mišič, Ljubo Mišič
projekt Fakultet elektrotehnike, računarstva i informatike, Maribor, Slovenija
napisao Janko J. Zadravec

 

Maribor je posebni grad,
posebno uobičajeni grad,
sa uobičajenim kućama,
uobičajenim problemima,
uobičajenom i već lijenom rijekom,
koja teče po običaju – nizvodno.
Još i oblaci nad njim postaju uobičajeni...

(umjesto uobičajenog učenog citata)

 

Mariborska industrijska tradicija, započeta sredinom 19. stoljeća, kad je kroz grad prošla željeznica, rasla je i očuvala se zahvaljujući tehničkom znanju. Politički i ekonomski potresi nisu ga uspjeli zatrti. Svijest o njegovoj važnosti je krajem 50-ih godina prošlog stoljeća urodila prvom klicom sveučilišta. Više tehničke škole prerasle su u Tehnički fakultet, koji se 90-ih godina podijelio po strukama. Današnji Fakultet elektrotehnike, računarstva i informatike (FERI) je s 3000 studenata i gotovo 300 zaposlenika značajan dio sveučilišta (24.000 studenata). Kako je bio rasut na više lokacija u kompleksu na Smetaninoj ulici, postojala je hitna potreba za novom zgradom. I dobili su je. Na posljednjoj većoj slobodnoj površini, opterećenoj brojnim ograničenjima i nasljeđem i ne naročito jasne urbanističke strukture.