Filharmonija - igra povijesnih iluzija

arhitekt Fritz van Dongen
projekt Obnova i proširenje koncertne dvorane "Haarlem"
napisao Hans van Wetering

 

Kad je 1999. godine od nizozemskog arhitekta Fritsa van Dongena naručena obnova koncertne dvorane Haarlema i njeno proširenje, to mora da je izgledalo kao nemoguć zadatak. Sama zgrada nije imala jasnu strukturu, jer se sastojala od zbrke zgrada – od kojih je većina prvotno imala sasvim drugu namjenu – povezanih labirintom hodnika, malih stubišta te teh­ničkom infrastrukturom dodavanom tijekom vre­mena. Zgrada je, osim toga, smještena u grad­skoj povijesnoj jezgri sa svim posebnostima koje takva situacija uključuje. Rušenje tvorničkog kompleksa jedne od najstarijih tiskara u zem­lji, koja se nalazila na tom mje­stu još od 1763. godine, ta­ko|er je podiglo znatnu pra­šinu. Naposljetku, Van Dongen – koji je slavu stekao kao super moderni arhitekt projektirajući takve spektakularne, skulptu­ral­ne stambene blokove kao što je “Kit” u Amsterdamu te ko­ji je prethodno projektirao zna­čajne kulturne centre kao što su “Harmonija” u Leeuwar­de­nu i “Pathé Arena” te “Hei­neken” glazbena dvorana u Am­sterdamu – nije se mogao po­hva­liti prevelikim iskustvom na projektima u kojima je bav­lje­nje povijesnim imalo domi­nantnu ulogu.