Mjesto za sjećanje

arhitekti Christian Jabornegg, András Pálffy
projekt Muzej Judenplatz, Beč, Austrija
napisala Vera Grimmer

 

Prvi bečki spomenik žrtvama holokausta, otkriven u listopadu 2000., objedinjuje sjećanje na dva, vremenski 500 godina udaljena, ali jednako okrutna doga|aja: prvi pogrom židov­skog stanovništva bečkog geta godine 1421. i sistematsko protjerivanje i ubijanje Židova s ciljem “konačnog rješenja” izme|u 1938. i 1945. 

 

Od inicijative Simona Wiesenthala za podiza­nje spomenika na Judenplatzu do otvorenja spomenika i muzeja proteklo je šest godina, obilježenih brojnim diskusijama o opravdanosti spomenika baš na tom specifičnom mjestu, o njegovoj veličini i formi. Bečki su arheolozi pretpostavljali da je ispod Judenplatza – središta srednjovjekovnog geta, mjesto gdje je bila sinagoga, što se iskopinama u kolovozu 1995. i potvrdilo.