arhitekt Nikola Bašić
projekt Morske orgulje, Zadar, Hrvatska
napisao Emil Šverko

 

Pitanje “jesi li čuo orgulje” doima se posve određenim budući da je, barem u priobalju, aktualna rezonanca kolektivne svijesti jednoznačno određena pojmom zadarskih morskih orgulja. One su nedvojbeno zadarske upravo koliko su Bućanu pripadajuće i njegove “za svaki slučaj” polupotpisane slike. Ili, ako hoćete poetski, citirat ću stand up umjetnika Pervana: “Nepotrebno je kaput nazivati zimskim kaputom dok nema potrebe razlikovati ga od onog ljetnog”.

 

Stoga ne iznenađuju naslovnice turističkih prospekata i kataloga ilustrirane orguljama kao aktualnom atrakcijom, ali i otiskom vremena, priključujući se tako motivima iz bogate riznice zadarskog kulturno-povijesnog naslijeđa. Kako vrijeme ionako nema jasne rubove, Bašićevu novu prostornu senzaciju nije iznjedrio autoritet danas na toj lokaciji nepostojećih bedema.