arhitekt Glenn Murcutt
projekt kuća Walsh, New South Wales, Australija
napisala Vesna Hrvatin

 

Sve se znanje nalazi u krajoliku. Ne samo krajolik, svaka stvar posjeduje vlastiti duh, a taj duh čezne za mirom.

Max Harrison, aboridžinski starješina

 

Misao koja ima korijene u starosjedilačkoj kulturi australskih Aboridžina i s kojom se na umu australski arhitekt Glenn Murcutt nadasve predano posvećuje svakom novom projektu je da je moguće raditi zajedno sa krajolikom, a ne protiv njega, naseljavati krajolik i prouzročiti što manje štete, a istodobno omogućiti čovjeku povezanost s prirodom. Prihvaćajući Glennov poziv na susret s Novom kućom u jednoj od najljepših australskih dolina, saznala sam kako krajolik može postati kuća u kojoj čovjek ne samo opstoji već živi.