Za promjene nisu potrebne dvije generacije

arhitekti Matija Bevk & Vasa Perović
razgovarali  Ante Nikša Bilić, Tadej Glažar, Maroje Mrduljaš

 

Razgovarali u Ljubljani, 13.5.2005.

 

Arhitektonske realizacije mladog arhitektonskog biroa Bevk-Perović predstavljaju kvalitetnu praksu s mnogo odjeka, praksu koja je u posljednjih pet godina pobudila veliko zanimanje šire javnosti, a našla je svoju potvrdu u strukovnim nagradama i čestim publikacijama u stručnim časopisima, i izvan Slovenije. Arhitektonska produkcija sa svojom inovativnošću unutar stručnog diskursa i svojom odgovornošću prema investitoru, predstavlja uspješan model djelovanja u kontekstu dinamične slovenske društvene realnosti.

 

ORIS: Započnimo činjenicom da dolazite iz različitih backgrounda, različitih sredina. Možete li se postaviti u kontekst, prepoznati eventualne posebnosti u edukaciji i formiranju? Opišite nam kako ste se susreli, prepoznali i formirali profesionalni tandem?

 

Vasa Perović: Sreli smo se na projektu škole u Kočevju, koji smo radili s Tadejom Glažarom, Arne Vehovarom i Nickom Doddom. Matija je tada radio s nama, u biti za nas. “Uštekali” smo se i zatim s Nickom formirali biro. Na­ravno da svaki background i svaka edukacija donese nešto drugo. To nije samo pitanje backgrounda, nego i karaktera koji se kod nas na neki način dopunjuju. Osim što sam stariji, ja sam sa sobom donio neku histeriju, Matija je smireniji. 

 

ORIS: Koje su to dodirne točke i moment prepoznavanja?

 

Matija Bevk: Mislim da je to zanimanje za neke općenite teme arhitek­ture, za art, za dizajn. Kritički razgovor o projektu je jedan od najvažnijih “karaktera” naše komunikacije. Neke stvari se mogu brzo promisliti i komu­ni­cirati; tako kod nas nastaju pro­jekti. Najbolje stvari nasta­le su vrlo dobrom komuni­kacijom.