fotografkinja Sandra Vitaljić
napisala Marina Viculin

 

Na zidu u Melinu već godinu-dvije visi jedan briljantni akt Sandre Vitaljić. Taj akt – kao i Melin, kao i oni ondje prisutni – dio je moga života. Sada kad pišem ovaj tekst o Sandrinim aktovima jasno mi je kako ustvari neobično puno mislim o tom aktu. Važan mi je. On upućuje pažnju na stvarno stanje stvari jer, ne dajte se prevariti, moguće je ili mnogo više ili mnogo manje nego što vam svijet želi priznati. Važan mi je taj akt jer otvara mogućnosti. A, bogme, otvara i oči...

 

Moja se prijateljica žestoko pobunila na ideju da Sandrin akt uđe u njezin privatni prostor. Odšutila sam taj razgovor jer ja se ne bih osjećala ugrožena seksualnom snagom ove fotografije. Dapače, svaki put kad je pogledam dio te snage zalijepi se na mene.