napisao Nenad Šepić
 

 

izvaci iz romana Pašticada

 

Bilo je kasno proljetno popodne godine Gospodnje 1610. kada se Jakov Grižanić sa svojom ženom, trojicom sinova, dva magarca, jednim psom i deset ovaca iskrcao u Plominskoj luci. Plovidba bracerom bila je teška, nisu bili navadni na more, valovi su im se činili ogromni (iako takvi nisu bili), povraćali su bacani valjanjem broda. Konačno, stigli su u obećanu zemlju, nakon svih poteškoća i sad su se našli na obali poput brodolomaca. Sunce je klonulo prema zapadu, nije više bilo mnogo vremena, valjalo je potražiti prenoćište, ali su oni umorno stajali kao da su očekivali nekoga, dok je pas uporno trčao oko ovaca držeći ih na okupu. Jakov mahne rukom i malena skupina krene uzbrdo prema Plominu.