arhitekt Mario Perossa
projekt vila Jež, Lovrečica, Hrvatska
napisao Krunoslav Ivanišin

 

Paradoks politike identiteta, riječju, jest u tome da nam identitet treba kako bismo se o}utjeli slobodnima da ga se otarasimo. Jedina stvar koja je gora od posjedovanja identiteta jest njegovo neposjedovanje.

Terry Eagleton, Ideja kulture / The Idea of Culture, 2000.

 

Da riječ kultura nije u jednostavnoj suprotnosti s riječju priroda dokazuje u Ideji kulture Terry Eagleton. Prema Eagletonu, veze ovih dviju riječi ili pojmova su mnogostruke: u etimološkom smislu, riječ kultura izvedenica je riječi priroda, a možda je najizvornije značenje kulture poljodjelstvo, odnosno održavanje prirodnog rasta. Ove su tvrdnje posebno zanimljive kad promatramo kulturu u njenom aspektu isticanja regionalnih, nacionalnih i sličnih razlika unutar današnje globalne civilizacije, dakle u velikoj mjeri kao njenu sadržajnu suprotnost. Izolirane i čiste kulture, osobito na Mediteranu, nikad nisu ni postojale, pa pogotovo ne postoje danas. Racionalni regionalizam (vezan uz razvijena i demokratska društva), nasuprot vulgarnom regionalizmu fetišiziranja pojednostavljenih kulturnih razlika (vezanom uz zaostala, nacionalistička i totalitarna protuprirodna društva), nužno uključuje ideju o drugome. Prema Fredricu Jamesonu, ideja o drugome nužni je sadržaj svake kulture.