Jastožera Molo bonda

arhitekti Ante Mardešić, Andrej Stanojević
projekt Restoran i Jastožera, Komiža, otok Vis, Hrvatska, 1993.
napisao Nenad Kondža

 

Pred krčmom smo vidjeli mornara.
Pio je pivo iz neke naročito velike krigle.
Sjedio je suočavajući se sa svima nama,
i konobarica ga je voljela.
Tumačio
kako svoju kuću uvijek nosi sa sobom
i pokazivao modru tetoviranu kuću
razdrljivši prsa.
Ivan Slamnig, Mornar

 

Prostor, a pogotovo prostor otoka nije bezgraničan te je nužno očuvanje kontinuiteta ljudske djelatnosti na otocima, na kojima gotovo svaka stopa pokazuje tragove ljudske egzistencije, na kojima su ruševine prethistorijskih gradina i sklopovi kamenih gomila svjedočanstva organiziranog života od davnih stoljeća i na kojima neke gradnje čekaju svoje projektante, jer oni ih imaju nacrtane na sebi kao i mornar svoju kuću.